Ford VP Group

V.P. Auto Enterprise Co., Ltd.

บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา
บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2535 กระทั่งในปี 2541 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ฟอร์ด ต่อมาในปี 2549 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล Blue Oval Certification จาก บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

พันธกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์ เราจะร่วมมือปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลัง เพื่อให้บริการเปี่ยมด้วยคุณภาพจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริการ

โชว์รูมและงานขาย
ได้ รับรองมาตรฐานสากล Brand@Retail พรั่งพร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษาการขาย ซึ่งได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการพัฒนาที่ปรึกษาการขายในระดับภาคพื้นเอ เซีย แปซิฟิค จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยหลักสูตร Professional Sales Consultant และ Professional Sales Manager

งานบริการหลังการขาย

 • Advance Booking บริการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าซ่อม 1 วัน ในระบบ Service Booking ผ่านทางโทรศัพท์
 • Post Warranty Service Assurance รับประกันงานซ่อมนานถึง 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร ในกรณีที่รถยนต์หมดระยะคุ้มครองจากผู้ผลิต
 • Mobile Service หมดกังวลด้วยบริการซ่อมรถฉุกเฉินนอกสถานที่กับบริการ
 • Quality Care ระบบการบริหารงานคุณภาพ 12 ขั้นตอน

งานจัดจำหน่ายอะไหล่
เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อะไหล่แท้ จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

งานบริการอื่น ๆ

 • บริการต่อทะเบียนรถยนต์และต่อประกันรถยนต์
 • บริการซ่อมสีตัวถังรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองจากบริษัทประกันภัย

คุณภาพมาตรฐาน
สร้าง ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐาน Quality Care 2004 ในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการจัดเก็บข้อมูลกับระบบ Data Base Management (ERA) โดยการต้อนรับและดูแลอย่างดีในการให้บริการทุกด้านจากเจ้าหน้าที่ลูกค้า สัมพันธ์ (CRM) ในห้องรับรองลูกค้าที่แบ่งเป็นห้องรับรองใหญ่และห้องรับรองขนาดเล็ก พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหนังสือ ทีวี, เคเบิลทีวี, อินเตอร์เน็ต, อาหารว่างและเครื่องดื่มต่าง ๆ และยังมีมุมโปรดสำหรับคุณหนู ๆ ให้ได้สนุกสนานอีกด้วย ตลอดจนพนักงานขายและทีมงานช่างที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีจากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมรถที่ทันสมัยไว้คอยบริการอย่างครบครัน และรับประกันหลังการซ่อมนานถึง 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร

ความสำเร็จ

 • พ.ศ.2546: รางวัลชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันทักษะที่ปรึกษาด้านการบริการ
 • พ.ศ.2547: ได้รับรองมาตรฐาน Quality Care
 • พ.ศ. 2547-2548: รางวัลเกียรติยศ President Award ชนะเลิศด้านการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า 2 ปีซ้อน
 • พ.ศ.2548: รางวัลผู้จำหน่ายที่มีผลงานการปรับปรุงความพึงพอใจลูกค้า Excellence Improvement Award
 • พ.ศ.2548-2549: รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะช่าง 1 ใน 10 ระดับประเทศ
 • พ.ศ.2549: ได้รับรองมาตรฐาน Blue Oval Certification


VPK Auto Co., Ltd.

บริษัท วี.พี.เค ออโต้ จำกัด

ประวัติความเป็นมา
บริษัท วี.พี.เค ออโต้ จำกัด เดิมชื่อบริษัท ไซเคิล แอนด์ แคเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งกรุ๊ป  ก่อตั้งและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2536 บนพื้นที่ 2 ไร่ 49 ตารางวา ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ฟอร์ดที่ได้รับ มาตรฐาน Brand@Retail เป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ และยังได้การรับรองมาตรฐาน Quality Care จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยมี บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมทุนกับบริษัท Jardine Cycle Carriage (ประเทศสิงคโปร์)

พันธกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์ เราจะร่วมมือปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลัง เพื่อให้บริการเปี่ยมด้วยคุณภาพจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริการ

โชว์รูมและงานขาย
นับ เป็นโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานและโชว์รถได้ครบทุกรุ่นมากที่สุด อีกทั้งประกอบด้วยทีมงานที่ปรึกษาการขาย ซึ่งได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการพัฒนาที่ปรึกษาการขายในระดับภาคพื้นเอ เซีย แปซิฟิค จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยหลักสูตร Professional Sales Consultant และ Professional Sales Manager

งานบริการหลังการขาย

 • Super Quick Service ด้วยบริการเช็คน้ำมันเครื่อง, กรองเครื่อง, กรองโซล่า, เป่ากรองอากาศ, เช็คน้ำกลั่น และเช็คลมยาง เพียง 45 นาที รวมถึงบริการตรวจสภาพฟรี 20 รายการ Quick Service
 • Advance Booking บริการนัดหมายล่วงหน้า ก่อนซ่อม 1 วัน ในระบบ Service Booking ทางโทรศัพท์
 • Post Warranty Service Assurance รับประกันงานซ่อมนานถึง 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร ในกรณีที่รถยนต์หมดระยะคุ้มครองจากผู้ผลิต
 • Mobile Service บริการซ่อมรถฉุกเฉินนอกสถานที่
 • Quality Care ระบบการบริหารงานคุณภาพ 12 ขั้นตอน

งานจัดจำหน่ายอะไหล่
เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อะไหล่แท้ จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

งานบริการซ่อมและทำสีตัวถังรถยนต์
ให้ บริการซ่อมตัวถัง และพ่นสีรถยนต์ทุกประเภทครอบคลุมรายละเอียดด้วยเครื่องมือดึงยึดตัวถังกึ่ง อัตโนมัติ, ห้องพ่นและอบสีพร้อมอุปกรณ์ดักกำจัดกลิ่นและละอองสียี่ห้อ World, ใช้สีระดับพรีเมี่ยมยี่ห้อนกแก้ว และยี่ห้อ BRAVOS ในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้ระบบการพ่นสีแบบแห้งช้า 2K, รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี, บริการพ่นสนิม รับประกัน 5 ปี และตรวจเช็คทุก 6 เดือน นอกจากนี้ยังมีบริการเคลือบสี รับประกันตลอดอายุการใช้งานพร้อมตรวจเช็คทุก 3 เดือน และยังบริการตรวจเช็คระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกประเภทโดยช่างที่ชำนาญการ

งานบริการอื่น ๆ

 • บริการต่อทะเบียนรถยนต์และต่อประกันรถยนต์
 • บริการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ (Accessories)

คุณภาพมาตรฐาน
สร้าง ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐาน Quality Care 2004 ในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการจัดเก็บข้อมูลกับระบบ Data Base Management (ERA) โดยการต้อนรับและดูแลอย่างดีในการให้บริการทุกด้านจากเจ้าหน้าที่ลูกค้า สัมพันธ์ (CRM) ในห้องรับรองลูกค้าที่จัดมุมพักผ่อนไว้บริการ พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหนังสือ ทีวี อาหารว่างและเครื่องดื่มต่าง ๆ ตลอดจนพนักงานขายและทีมงานช่างที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีจากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมรถที่ทันสมัยไว้คอยบริการอย่างครบครัน และรับประกันหลังการซ่อมนานถึง 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร

ความสำเร็จ

 • พ.ศ.2543: รางวัลรักษามาตรฐานการให้บริการที่ยอดเยี่ยม จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ.2548: ได้รับรองมาตรฐานความพึงพอใจ Quality Care จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ.2548: รางวัลยอดขายดีเด่น จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ.2549: รางวัล CVP Box Challenge จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด